СТАНЕТЕ НАШ ПАРТНЕР

BTXCURE

Направете го првиот чекор во партнерство со Masharel BTXCURE. Поедноставувањето со членовите на нашиот деловен развој и тимови за надворешни иновации е поедноставено. Пополнете ја контакт формата и контактирајте не ако сакате да разговарате за можноста за соработка или за повеќе информации во врска со партнерството со Masharel BTXCURE.